Povodňové plány
Hlaváč
Cena

O nás

Jsme firma složená mimo jiné z lidí s bohatou zkušeností se schvalovacím procesem povodňových plánů.

Zpracujeme Vám povodňový plán objektů a staveb, které jsou ohroženy povodní a pozemků nacházejících se v záplavovém území. Popřípadě zhotovíme aktualizaci vašeho stávajícího povodňového plánu.

V rámci zpracování zajistíme schvalovací proces – stanoviska, vyjádření a souhlasy od účastníků řízení, orgánů státní správy, správce vodního toku a povodí.

Cena

Celková cena za zpracování povodňového plánu a zajištění jeho schválení se pohybuje od 3 000,- Kč a je závislá na velikosti stavby a na kvalitě a množství předložených podkladů od zákazníka.

Kontaktujte nás

Ing. Eliška Hlaváčová

+420 724 735 584

email: info@drevoazem.cz

Kontaktní adresa:

Dejvická 209/3, Praha 6 160 00

IČ: 04586361

Ing. Pavel Hlaváč

+420 724 614 062


V případě dotazů a cenové kalkulace nás prosím neváhejte kontaktovat pomocí výše uvedených informací nebo využijte kontaktní formulář.